Objektif

  • Menggunapakai kawasan tanah yang kosong di antara barisan sawit semasa tanam semula ataupun tanam baru sawit dengan penanaman jenis-jenis tanaman integrasi yang sesuai bagi memaksimumkan penggunaan tanah untuk menjana pendapatan tambahan sampingan semasa tempoh sawit belum berhasil.