Aktiviti


Aktiviti Penyelidikan Semasa

 • Integrasi Salak dengan Sawit
 • Integrasi Buluh Madu dengan Sawit
 • Integrasi Kopi dengan Sawit
 • Penggunaan Tinja Ternakan Sebagai Bio-baja untuk Integrasi Lada Hitam dan Sawit
 • Integrasi Lada Hitam dengan Sawit Dua Baris Kembar

 

    

    


Aktiviti Penyelidikan Semasa

 • Integrasi Kambing Katjang Secara Intensif Dengan Sawit
 • Kajian Model Integrasi Ternakan Berdasarkan Saiz Tanah Pekebun Kecil
 • Kajian Prestasi Lembu Kacukan Brahman Terhadap Pelbagai Jenis Pastura di tanam di Ladang Sawit
 • Model Satu Hektar: Integrasi Kambing Tenusu Secara Intensif
 • Kajian Kesan Ragutan Lembu Terhadap Biodiversiti Burung dan Rumput dalam Ladang Sawit
 • Kajian Prestasi Integrasi Lembu Tenusu-Pedaging Dengan Sawit
 • Kajian Penggunaan Ruminan Kecil Bagi Kawalan Rumpai dan Peningkatan Biodiversiti dalam Ladang Sawit