Pengenalan CLI

Visi

  • Memaksimumkan produktiviti dan pendapatan penanam sawit melalui penggunaan tanah ¬†yang optimum untuk integrasi tanaman dan ternakan.

 

Misi

  • Membangunkan teknologi integrasi tanaman dan ternakan dengan sawit melalui penyelidikan dan aktivit pembangunan.
  • Membangunkan pendapatan sistem pengeluaran integrasi yang tinggi dan mampan.

 

Objektif Unit

  • Untuk mengalakkan pengeluaran makanan negara.
  • Untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi penanam sawit.
  • Untuk membangunkan sistem pengeluaran berpendapatan tinggi dan mapan.

 

Matlamat

  • Mengenal pasti jenis tanaman dan ternakan integrasi yang sesuai dan berkesan
  • Membangunkan model integrasi tanaman dan ternakan
  • Menyebarkan maklumat/pengetahuan integrasi kepada kumpulan sasar
  • Mengenal pasti pasaran produk integrasi