Buku Rekod Ladang (BRL)

Pengenalan

  • Buku Rekod Ladang (BRL) telah diwujudkan sejak tahun 2005 bertujuan untuk memantau hasil BTS pekebun kecil sawit persendirian. Setiap Pegawai Tunas Kawasan (PTK) bertanggungjawab untuk memantau 10 orang pekebun kecil (PK). Umur sawit yang perlu direkod atau dipantau adalah antara 3-25 tahun.

 

Objektif

  • Merekod dan memantau hasil buah tandan segar (BTS) pekebun kecil sawit persendirian dalam meningkatkan produktiviti sawit.
  • Merekod kos pengeluaran (sepreti kos membaja, kos meracun, kos pengangkutan) bagi menganggar pendapatan pekebun kecil sawit per tahun.
  • Merekod harga BTS dan menentukan pendapatan pekebun kecil sawit persendirian.

 

Data Hasil Pekebun Kecil Tahun 2013-2016

HASIL PENGELUARAN
(TAN/HA/TAHUN)
20122013201420152016
Semenanjung18.8719.1418.4917.5716.29
Sabah18.5215.4915.4216.1014.47
Sarawak16.8217.8418.4917.8717.32
Malaysia18.5318.2118.0017.3316.12

 

Pegawai

No. Nama Pegawai
1. Ainul Shazwin Sahidan
2. Reza Ashraf Zakaria
3. Nurul Safinaz Nor Fauzi