Koperasi Penanam Sawit Mampan (KPSM)

Pengenalan

 • KPSM merupakan inisiatif kerajaan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi pekebun kecil sawit persendirian. Penubuhan KPSM telah mula dilaksanakan pada 2010 dan mematuhi prosedur Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

 

Objektif

 • Menyatukan dan memperkasakan pekebun kecil sawit persendirian di bawah koperasi.
 • Menjalankan aktiviti yang dapat meningkatkan sosioekonomi pekebun kecil.
 • Mengeluarkan sawit secara mampan melalui amalan pertanian baik dan pensijilan MSPO.

 

Aktiviti KPSM

 • Taklimat, promosi dan penubuhan KPSM.
 • Mesyuarat Agong Tahunan.
 • Perasmian pusat timbang.
 • Kursus koperasi dan penggredan.

 

Aktiviti Perniagaan

 • Pemasaran buah tandan segar (BTS)
 • Penjualan input pertanian seperti baja.
 • Pengangkutan.

 

Anugerah Koperasi Terbaik peringkat negeri Sarawak di terima oleh KPSM Daerah Saratok Berhad
Perasmian pusat timbang KPSM Daerah Beluran Sabah Berhad
Jualan BTS KPSM Daerah Keningau Sabah Berhad

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegawai

No. Nama Pegawai
1. Aki @ Zaki Aman (Dr.)
2. Nazirah Che Jaafar
3. Mohamad Anuar Marjan
4. Muhammad Rais Rohaizad Razalli
5. Nurul Fazira Mohd. Isha
6. Noranasihah Maliki