MENGENAI KAMI

Visi

Menjadi pusat rujukan kepada penanam sawit dan memaksimumkan penggunaan tanah untuk pembangunan penanaman sawit yang progresif dan dinamik.

Misi

Untuk memaksimumkan pendapatan melalui produktiviti sawit yang tinggi dan tanaman integrasi.

Fungsi

  • Menjalankan penyelidikan terhadap tanaman integrasi secara meluas
  • Memberi perkhidmatan pengembangan terancang dan berkesan
  • Membangunkan model terbaik integrasi tanaman dan ternakan dengan sawit
  • Memberikan khidmat nasihat dan perundingan yang sangat baik untuk memastikan sistem penyampaian projek-projek pembangunan yang cekap