Pengembangan

Pengenalan

  • Sesi ceramah teknikal dan pertunjukan kaedah dapat memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang sawit kepada pekebun.
  • Lawatan khidmat nasihat individu (LKN) adalah untuk memberikan nasihat dan tunjuk ajar kepada pekebun kecil untuk mengatasi masalah di kebun sawit.
  • Plot demonstrasi dan model kebun dan menjadi kebun contoh kepada pekebun lain untuk tujuan penambahan ilmu.
  • Kursus sehari sawit untuk pekebun kecil/agen pengembangan -melibatkan sesi ceramah dan praktikal lawatan ke kebun sawit.
  • Program sehari sawit ahli kelab 30 tan bertujuan melibatkan pekebun kecil dan ahli dan kelab 30 tan untuk menyuntik semangat kepada pekebun lain untuk teruskan usaha meningkatkan produktiviti sawit.
  • Program pemimpin bersama pekebun kecil – program yang melibatkan menteri atau pemimpin bersama-sama pekebun kecil dan usahawan.
  • Lawatan sambil belajar pekebun kecil adalah bertujuan memberi pendedahan kepada pekebun kecil berkenaan amalan pertanian baik dan pengurusan sawit.
  • Program roadshow¬†skim bantuan adalah bertujuan untuk mempromosikan skim bantuan yang disediakan oleh MPOB.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pegawai

No. Pegawai
1. Nur Hana Basaruddin
2. Siti Rashidah Abd. Razak
3. Akmalunisa Lilah