RESEARCH HIGHLIGHT

View All

PUBLICATIONS

PROSIDING ORAL PKPKS 2016

Penglibatan pekebun kecil per endirian angat ignifikan dalam pembangunan indu tri awit di Malay ia Walau bagaimanapun, pencapaian kumpulan a aran ini bagaimanapun pada ma a ini didapati ma ih rendah dan memerlukan lebih bimbingan dan banyak okongan I u-i u eperti tanaman tidak produktif, lua kebun yang kecil, kekurangan modal, tidak... Read More
FINAL PROSIDING POSTER PKPKS 2016

FINAL PROSIDING POSTER PKPKS 2016

Kajian in vitro mendapati Streptomyce GanoSA1 (aktinomi et pencilan tanah) telah dikenalpa ti ebagai agen kawalan biologi untuk penyakit Ganoderma Aktinomi et ini telah berjaya dikeluarkan ebagai erbuk bio-organik EMBIOTM actinoPLUS yang diadukan dengan vermikulit dan bioarang Kajian penggunaan EMBIOTM actinoPLUS untuk mengawal penyakit... Read More
View All